Translatør
Viron Valasaki
Oversættelse af alt fra retsdokumenter
til personlige papirer samt alle typer
virksomhedsrelaterede skrivelser.
Tolkning i tyrkisk-dansk/dansk-tyrkisk, primært indenfor politi og retsvæsen
Vejledning og rådgivning i tyrkiske
administrative, virksomhedsmæssige
og retslige anliggender.
Telefon: +45 33 25 94 00
Mobil: +45 40 14 74 40
Ved Sundet 4
DK-3060 Espergærde
STATSAUTORISERET TRANSLATØR
OG TOLK I TYRKISK